Elektronický trezor

Elektronický trezor

28. 5. 2012, 14:49

Každý z nás potřebuje ochránit svůj majetek. Elektronický trezor nám velmi dobře pomůže řešit tuto situaci. Lze do něho uložit finanční hotovost, důležité doklady, cenné papíry, šperky a jiné cennosti.

Trezor elektronický

Elektronický trezor je zabezpečen vysoce bezpečným elektronickým zámkem. Ten se snadno obsluhuje a jeho kód si volíte sami, vzhledem k tomu se velmi dobře pamatuje. Je jen důležité, aby tento kód byl znám pouze vám. Je doporučené nepoužívat data narození vaše či rodinných příslušníků, rodná čísla, telefonní čísla, protože tím není zaručena bezpečnost.Trezory Key

Elektronický trezor a jeho zabezpečení

Elektronický trezor má velmi pevnou, tuhou a stabilní kovovou konstrukci. Elektronický zámek, který nám jistí otevírání má miliony možných kombinací, které si volíte sami. Je jen potřeba si tu svou nastavenou kombinaci zapamatovat, nebo poznamenat na jen vám známé místo. Bezpečné uzavření trezoru je potvrzeno na LED displeji i s varovným tónem, pokud by vznikl nějaký problém. Elektronický zámek je napájen bateriemi, které zabezpečují jeho správnou funkčnost pro jeho obsluhu. Pokud se baterie vybijí, zůstává trezor uzavřen a v jeho paměti je uložen i bezpečnostní kód. Elektronický trezor s e zajistí pomocí klávesnice, některé typy mají i trezorový zámek. Jsou tak zajištěny proti otevření dvěma nezávislými systémy.Trezory Key

Elektronický trezor se dá uzavřít i otiskem prstu

Některé trezory mají nainstalovanou čtečku otisku prstu, tudíž není nutné nosit klíče od trezoru, pamatovat si složitý bezpečnostní kód. Stačí jen načíst ten správný otisk prstu do čtečky, popřípadě další otisky od lidí, kteří mohou mít do trezoru přístup. I tyto trezory mohou mít kombinace elektronického či mechanického uzavírání trezoru.

Kam elektronický trezor instalovat

Tak jako jiné trezory i elektronický trezor se dá uložit do zdi či nábytku. Platí pro něho stejná pravidla při jeho instalaci jako u jiných trezorů či sejfů. Pevně instalován do stěny či nábytku s uchycením do podlahy či zdi.Screen trezory-key.czVíce informací na téma Trezory naleznete na stránkách společnosti Key Nonstop.
Zobrazení: 108998 Hodnocení:


diskuze
Počet komentářů: 0